Wyznania

Wyznania

Zakopane jako jedno z nielicznych miast i nie zbyt dużej liczbie mieszkańców może się pochwalić dość zróżnicowanym poziomem wyznań religijnych, Najbardziej popularne i zarazem dominujące jest wyznanie rzymskokatolickie o czym świadczy fakt, że znajduje się tu aż 10 parafii tego wyznania. Na drugim miejscu znajduje się wyznanie protestanckie, którego wyznawcy są nijako spuścizną po niemieckich okupantach tego miasta. Dodatkowo wyliczyć tez można buddystów, którzy zajmują tu swoje specyficzne miejsce, świadków Jehowy oraz wyznawców judaizmu, którzy występują tu w znikomej ilości, i którzy w czasach II Wojny Światowej posiadali tu własną synagogę. Dziś na miejscu synagogi w Zakopanem znajduje się plac targowy. Jak widać Zakopane wydaje się miastem otwartym dla innego rodzaju wyznań, dzięki czemu każdy tu może poczuć się dobrze ze swoim wyznaniem. Możliwe, że w przyszłości ze względu na ogromne zainteresowanie turystyczne miastem Zakopane wzrośnie też liczba miejsc religijnych dla innych wyznań.