Trochę geologii

Skąd wzięły się Mazury. Jaka jest geneza tego terenu pod kątem nauk geologicznych. Pojezierze Mazurskie ponieważ tak właściwie należałoby nazywać Mazury z punktu widzenia geologicznego to teren rzędu czternastu tysięcy kilometrów kwadratowych. Za południową kraniec tego regionu zwykło uważać się ostatnie zlodowacenie czyli glacjał jaki w ogóle miał miejsce na terenie Polski i to właśnie zlodowacenie jest odpowiedzialne za wytworzenie na tym obszarze jezior. Wszystkie jeziora mazurskie mają bowiem genezę wytopi skową. Nie ma w Polsce regionu na którym występowałaby taka ilość jezior jak właśnie na Mazurach. Co więcej jeziora te są połączone systemem naturalnych kanałów i rzeczek. Stąd możliwość żeglowania całymi tygodniami. To właśnie tutaj znajdują się największe pod względem powierzchni jeziora Polski Śniardwy i Mamry. Należy wspomnieć że nie są to jeziora najgłębsze ponieważ charakter kształtowania jezior przez lodowiec podczas ostatniego zlodowacenia nie był szczególnie erodujący a więc niszczący. Stąd ogromna powierzchnia jezior przy stosunkowo dużej płytkości. Z uwagi na spore zawilgocenie obszaru teren Mazur jest najbardziej zalesionym w Polsce. To tutaj występują największe skupiska drzewostanu w całym kraju co dodatkowo potęguje jeszcze przyrost zwierzyny nie mogącej przeżyć w innych częściach Polski.