Teatr Śląski

Teatr Śląski

Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego znajdujący się na terenie miasta Katowice, stanowi bez wątpienia jego wizytówkę. Na Górnym Śląsku obiekt ten jest największą sceną teatralną. Wznoszenie gmachu teatru rozpoczęto w 1905 roku, a dwa lata później gotowa budowla oddana została do użytku. Z zewnątrz gmach zdobiony jest płaskorzeźbami, które nawiązują do scen dramatu „Pierścień Nibelunga”. Na szczególną uwagę zasługują również wejściowe schody, które ozdobione zostały imponującymi latarniami. Na teatralnej scenie prezentowane są zarówno polskie jak i światowe dzieła dramatyczne. Współpraca z wieloma wspaniałymi artystami, wśród których wymienić można na przykład Karola Adwentowicza lub Jerzego Kaliszewskiego sprawiła, że Teatr Śląski stał się bardzo cenionym autorytetem. Współcześnie na scenie Śląskiego Teatru prezentowanych jest zarówno wiele projektów własnych oraz tych, które powstały w innym częściach kraju bądź zagranicą. Wspaniały klimat Śląskiego Teatru oraz niesamowite wydarzenia ściągają w swoje mury wielu miłośników sztuki.