Teatr śląski

Teatr śląski

Na katowickim rynku znajduje się jeden z najsławniejszych budynków w Polsce, którym jest Teatr Śląski imieniem Stanisława Wyspiańskiego. Obecnie budowla ta uważana jest za największą scenę teatralną, jaka istnieje na terenie Dolnego Śląska. Teatr imieniem Wyspiańskiego jest dziś największą sceną o charakterze dramatycznym na całym Śląsku i żadna inna nie może się z nią równać. Dziś najczęściej na deskach teatru katowickiego prezentuje się najpiękniejsze polskie filmy, a także wykorzystuje się inscenizacji repertuar twórców takich jak: Wyspiański, Gombrowicz, oraz Czechow. Cechą charakterystyczną, jaką spośród innych wyróżnia się Teatr Śląski jest to, że bardzo często na scenie propozycje własne oraz interesujące zdarzenia kulturalne, jakie miały miejsce zarówno w kraju jak i za granicami naszego państwa. Budynek teatru nawiązuje do neoklasycznego stylu, który zaprojektowany został w 1905 roku przez Carla Moritza. Pierwsze przedstawienie miału tu miejsce w roku 1922, kiedy to wystawiona została premierowa scena „Wilhelma Tella”.