Sanktuarium w Świętej Lipce

Wśród obiektów położonych na Mazurach, które godne są uwagi znajduje się sanktuarium położone w Świętej Lipce. Święta Lipka leży między dwoma jeziorami: Wirowym oraz Dejnowa. Mieszczące się tutaj sanktuarium maryjne należy do jednych z najbardziej znanych tego rodzaju obiektów, które znajdują się na terenie Polski. Z całą pewnością nie można również zapomnieć o tym, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków tego rodzaju w Polsce, który reprezentuje styl barokowy. Każdy, kto chce trafić do sanktuarium w Świętej Lipce nie będzie miał z tym najmniejszych problemów. Drogi dojazdowe są tutaj bowiem doskonale oznakowane. Nie natrafiono jak do tej pory na żadne dokumenty, które określałyby kiedy rozpoczął się szerzyć kult Matki Boskiej Świętolipskiej. Nie wiadomo również dokładnie, kiedy miał zdarzyć się tutaj wspominany do dzisiaj cud. Wiadomo jednak z pewnością, że pierwsze pielgrzymki przybywały tutaj już w XV wieku. Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę mającego się tutaj znaleźć kościoła miało miejsce w roku 1687. Dokonał tego ówczesny biskup warmiński, którym był Michał Radziejowski. Aby sanktuarium mogło powstać niezbędne było ogromne wsparcie finansowe. Na budowę kościoła łożyli między innymi Stanisław Leszczyński oraz rodzina Radziwiłłów. Swój wkład w budowę sanktuarium ma również rodzina Czartoryskich.