Religia w Katowicach

Religia w Katowicach

Najwięcej wierzących w Katowicach, ale i w całej Polsce są wierzący w religie rzymskokatolicka. W Katowicach znajduje się trzydzieści sześć kościołów, oraz osiemnaście zgromadzeń zakonnych Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym są cztery domy prowincjonalne i są to domy franciszkanów, jadwizanek, elżbietanek i służebniczek śląskich. W Katowicach są również dwie siedziby wyższych seminariów duchownych i są to seminaria zakonne oraz archidiecezjalne. Są również rożne wydawnictwa katolickie. Jednak nie tylko są katolicy ponieważ są tez w Katowicach Kościoły ewangelicko-augsburskie i znajdują się dwie parafie w mieście. Można również się spotkać z wierzącymi w judaizm. Właśnie w Katowicach jest Gmina Wyznaniowa Żydowska i właśnie do czasów drugiej wojny światowej w Katowicach była ona na ulicy A.Mickiewicza, która pewna fundacja ma zamiar odbudować, jednak z rożnych przyczyn na razie jest ona przeniesiona. Są również buddyści, którzy maja właśnie swój ośrodek w Katowicach i nazywa się to Szkoła Zen Kwan Um w Polsce.