Przyroda Katowic

Przyroda Katowic

Na terenie Katowic znajduje się wiele obiektów przyrodniczych. Mimo, iż to śląskie miasto jest głównie miastem przemysłowym, dba się tu również o przyrodę. Ochroną prawną w Katowicach objęte są rezerwaty przyrody (Las Murkowski i Ochojec”),zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Szopienice Borki, Źródła Kłodnicy), użytki ekologiczne (Staw Grunfeld, Stawy na Tysiącleciu, Płone Bagno), a także dwanaście obszarów parkowych, wśród których największą powierzchnie zajmuje Park Leśny. Zieleń zorganizowana na terenie miasta zajmuje trzynaście procent jego całkowitej powierzchni. Wyróżnia się również trzydzieści pięć gatunków drzew, które zostały uznane za pomniki przyrody. Katowice jest również na tle innych miast województwa śląskiego najbardziej zalesionym terenem, bowiem zalesienie wynosi tutaj 1,7 % lasów całego województwa. Lasy i parki znajdujące się w Katowicach dają możliwość wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Przyroda zachwyca i wzbudza podziw. Ciągły natłok obowiązków i zgiełk codzienności sprawiają, że mieszkańcy Katowic bardzo chętnie odwiedzają te miejsca.