Ośrodek miejsko – przemysłowy

Ośrodek miejsko – przemysłowy

Katowice są jednym z największych polskich miast, które przez ostatnie lata bardzo się rozwinęło. Dziś na wysokim poziomie jest tu nie tylko przemysł i gospodarka, ale również kultura i turystyka, bowiem na przyjezdnych gości czeka tu sporo atrakcji. Miasto walczy również o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a to zaszczytne miano dałoby temu miastu z pewnością wiele nowych możliwości. Przyjeżdżając na Śląsk warto zajrzeć nie tylko do Katowic, ale i do innych przylegających, nieco mniejszych miast. Granice są tu praktycznie zatarte i wszystkie miasta zdają się tworzyć jedną, potężną aglomerację. Miasta te warto odwiedzić nie tylko ze względu ciekawych zabytków, ale również wielu atrakcji, chociażby w postaci parku rozrywki w Chorzowie. Najbardziej dynamicznie rozwijają się jednak Katowice, są już teraz silnym ośrodkiem miejsko – przemysłowym, na co wskazują chociażby liczne inwestycje. Powstaje tu wiele przedsiębiorstw, fabryk,centrów handlowych, a także nowoczesnych osiedli mieszkaniowych.