Nowoczesne Katowice

Nowoczesne Katowice

Obecnie wiele polskich miast przeżywa intensywny rozwój gospodarczy. Za sprawą wstąpienia do Unii Europejskiej na terenie naszego kraju zaczęto planować wiele nowoczesnych inwestycji, które dotyczą zarówno większych, jak i mniejszych polskich miast. Przykładem nowoczesnego i rozwijającego się miasta mogą być Katowice, będące zarazem w centrum jednej z największych polskich aglomeracji. To właśnie tutaj istnieje silny ośrodek miejsko – przemysłowy, który nie żyje już z górnictwa i hutnictwa. Obecnie bowiem na tym terenie wznosi się wiele nowoczesnych wieżowców, buduje się centra handlowe i osiedla mieszkaniowe. Już teraz w Katowicach istnieje kilkanaście wysokich budynków, które zaliczane są do wieżowców. Z roku na rok maleje tutaj liczba kopalń oraz hut, powstaje natomiast coraz więcej nowoczesnych budynków. Buduje się tu nie tylko nowe obiekty, ale poddaje się także renowacji już istniejące. Nie brak tu jednakże zabytkowych i cennych obiektów, które cieszą się dużym zainteresowaniem przybywających tutaj turystów.