Nikiszowiec

Nikiszowiec

W Katowicach zabytków znaleźć można bardzo dużo, ale ważnym aspektem jest kwestia związana z pamięcią o robotnikach pracujących w Katowicach. Samo miasto było przez wiele lat miastem przemysłowym związanym bardzo silnie z kopalniami oraz szeroko rozumianym przemysłem. Stąd też pozostałości po tamtych latach można dzisiaj uznać za pewnego rodzaju zabytki. Przykładem może być w tym miejscu dzielnica Nikiszowiec, która początkowo była miejscem zamieszkania górników kopalni „Gieshe”. Swoją infrastrukturą dzielnica ta nawiązuje obecnie w dużej mierze do pozostałości z tamtych lat, przez co osoby oglądające tą dzielnicę mogą zobaczyć jak w tamtych latach żyli robotnicy oraz jak były to trudne warunki. Nikiszowiec to tylko jeden z wielu przykładów dzielnic Katowic, które przetrwały do dziś, a gdzie w dalszym ciągu mieszkają zwykli mieszkańcy, często niestety w takich samych warunkach, w jakich przychodziło żyć dawnym robotnikom katowickich kopalni węgla kamiennego. Dlatego też trzeba mówić o tego typu miejsca, żeby ludzie tam przybywający mogli porównać warunki życia dawnych robotników, ze standardem, który obecnie panuje.