Nikiszowiec

Nikiszowiec

Nikiszowiec to część jednej z katowickich dzielnic (Janów Niszkowiec). Teren ten pełnił kiedyś funkcję osiedla roboczego dla pracowników kopalni ”Giesche”. Inicjatorem jego budowy był koncern górniczo-hutniczy Georg von Giesches Erben, a prace budowlane rozpoczęte zostały 1908 roku i trwały około dziesięciu lat. Obecnie Nikiszowiec jest przede wszystkim atrakcją turystyczną nie tylko w mieście, ale również na terenie całego Śląska. W Nikiszowicach znajduje się wiele ciekawych obiektów. Na listę zabytków (według rejestru przeprowadzanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków) wpisane zostały na przykład pochodzący z lat 19081918 układ osiedla robotniczego czy też zespół szybu „Pułaski” kopalni Wieczorek. Nikiszowiec dba również o wypoczynek i rekreacje odwiedzających go osób. Na terenie Nikiszowic (od roku 2007) działa ośrodek wypoczynkowy Bolina. Również życie kulturalne jest w Nikiszowcu bogate. Organizowane są liczbę wystawy malarstwa, rzeźby i fotografii. Nikiszowiec jest również miejscem obchodzenia wielu ważnych uroczystości.