Ludność

Ludność

W każdym mieście są mieszkańcy. Część ludności zamieszkującej Katowice to ludzie, którzy od urodzenia są właśnie w tym mieście. To osoby, które od dziada czy pradziada w Katowicach są, mieszkają, pracują. Ale są także i ludzie, którzy w mieście tym mieszkają od pewnego czasu. Przyprowadzili się tu z różnych powodów – na przykład znaleźli pracę, ożenili się czy wyszły za maż i wprowadzili się do współmałżonka. Żyjemy w wolnym kraju i możemy mieszkać, gdzie tylko będziemy chcieć. Katowice zamieszkiwane są przez ponad trzysta tysięcy osób. Jest więc to miasto dosyć duże. W Katowicach jest wiele uczelni wyższych, dlatego też część ludności to studenci, to osoby uczące się na Śląsku. Część z nich po ukończeniu studiów wraca do swoich domów, część pozostaje, zaczyna pracę. Rodowitych Ślązaków można rozpoznać od pierwszej chwili. Są to ludzie o specyficznym charakterze a przede wszystkim specyficznej mowie. Ślązacy mają swój akcent. Czasami trudno zrozumieć, co mówią. Jest to jednak tradycja. Osoby, które chcą zamieszkać na Śląsku muszą nauczyć się rozumieć taką śląską mowę.