Krótko o Giżycku

Stolicą krainy tysiąca jezior jest Giżycko. W okresie lata miasto to jest centrum sportów wodnych. Dzięki niezwykle rozbudowanej sieci kanałów dotrzemy z Giżycka (oczywiście drogą wodną) do niezwykle pięknych miejsc o nienaruszonej ręką człowieka przyrodzie. Drogą lądową można z kolei dotrzeć do wielu niezwykłych obiektów architektonicznych. Do obiektów tych należą między innymi ruiny twierdzy Boyen. W kilkadziesiąt lat po jej zbudowaniu dobudowano do pierwotnych zabudowań twierdzy niemieccy naziści dobudowali betonowe fortyfikacje tworząc w ten sposób niezwykle potężna umocnienia wokół jeziora Mamry i Kisajno. Kiedy II wojna dobiegała końca Niemcy wysadzili umocnienia te w powietrze. Dziś ruiny twierdzy Boyen są jedną z atrakcji turystycznych Giżycka. W okolicach Giżycka, koło miejscowości Pozezdrze, znajdują się ruiny innej hitlerowskiej twierdzy. Są to ruiny Czarnego Szańca, który w okresie II wojny był siedzibą Himmlera. Po drugiej stronie jeziora Mamry znajdziemy ruiny bunkrów Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych. Spośród tego typu obiektów trzeba wymienić również udostępnione dla turystów ruiny kwatery Adolfa Hitlera, czyli słynny Wilczy Szaniec. Wilczy Szaniec położony jest w Gierłoży nieopodal Kętrzyna. W 1944 roku pułkownik von Stauffenberg dokonał słynnego, nieudanego zamachu na Hitlera.