Kraina Wielkich Jezior Mazurskich

Poza Tatrami Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest najliczniej odwiedzanym przez turystów regionem Polski. Mazurskie jeziora są centrum śródlądowego żeglarstwa w naszym kraju. Miasta i miasteczka położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich zapełniają się każdego lata licznymi turystami. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich położona jest w centralnej części Pojezierza Mazurskiego. Obszar ten zajmuje 1700 km², z czego 20% to jeziora. Tak wiele jezior powstało na tym obszarze w wyniku zlodowacenia północnopolskiego. Było to ostatnie zlodowacenie na obszarze Polski. Południowa granica Wielkich Jezior Mazurskich przebiega przez Puszczę Piską, granica wschodnia przebiega przez Puszczę Borecką. Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Południowy obszar regionu zajmuje Mazurski Park Krajobrazowy. Na jego obszarze znajduje się Jezioro Śniardwy, fragment Puszczy Piskiej oraz część Pojezierza Mrągowskiego. W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego położonych jest 8 rezerwatów przyrody. Jednym z nich jest rezerwat „jezioro Łuknajno”, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Biosfery. Rezerwat obejmuje swym zasięgiem nie tylko jezioro Łuknajno, ale również jego brzegi, na których gniazduje około 175 gatunków ptaków wodnych. Rezerwat chroni także kolonię łabędzi niemych.