Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Ewangelicki Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach pełni dziś funkcje kościoła diecezjalnego. Ową przepiękną budowlę, stanowiącą dziś wyjątkowy katowicki zabytek. Głównym projektantem kościoła był Richard Lucea, dzięki któremu budowlę rozpoczęto w roku 1858. Najstarszy z projektów, według którego budowla została w przepięknym stylu neoromańskim. Niekiedy styl ten zwany jest także arkadowym, zaś jego cechą charakterystyczną jest fakt, ze wywodzi się z berlińskiego środowiska architektonicznego. Charakterystycznymi cechami kościoła Zmartwychwstania Pańskiego jest fakt, że łączy on w sobie architekturę romańską z bizantyjską, czego doskonałym przykładem są okrągło-łukowe okna, halowe wnętrza, czy też przepiękne wieże na rzucie kwadratu z wieżyczkami. Pierwotna budowla była niewielka, zaś po jej rozbudowie dostawiono do głównego członu boczne skrzydła, transept, oraz zakrystię. Oprócz tych elementów wewnątrz zbudowano galerie i chór. Kościół w tej rozbudowanej postaci przetrwał po dziś dzień.