Kościół Niepokalanego Poczęcia

Kościół Niepokalanego Poczęcia

Jednym z najwspanialszych zabytków na terenie Katowic jest Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Obecnie jest to kościół o charakterze tradycyjnym zwany też, jako kościół Mariacki. Cechą charakterystyczną owej budowli jest fakt, że zbudowana została w stylu neogotyckim, na planie ogromnego, budzącego podziw krzyża łacińskiego. Budowla została stworzona z ciosów kamiennych, zaś dziś usytuowana jest na placu głównym. Pierwszą wzmiankę o Kościele Mariackim odnajdujemy w księgach parafialnych, pochodzących z dziewiętnastego wieku. W pierwszej kolejności postawiono tutaj budowlę o charakterze tymczasowym, która w kolejnych latach była stopniowo rozbierana. Obecnie turystów przybywających do Katowic zaskakuje architektura budynku, a jest tak, dlatego, że nad wystrojem pracowali tutaj najwybitniejsi architekcie. Warto wymienić wśród twórców Józefa Unierzyskiego, Adama Bunscha, zaś za twórczynie całego wystroju kaplicy uważa się Teresę Michałowską – Rauszer, która współpracowała z Henrykiem Piechaczkiem.