Katowicki Klasztor franciszkanów

Katowicki Klasztor franciszkanów

Niektórzy uważają, że w każdym mieście najlepiej prezentują się zabytki sakralne. W pewnym sensie możemy coś takiego zauważyć. Niemalże każde miasto posiada takie zabytki, które mogą nam ukazywać różne style. Jeśli zwrócimy uwagę na Katowice, to również dowiemy się, że ono zawiera bardzo wiele kościołów, które należałoby poznać. Do pierwszego kościoła zaliczamy Klasztor Franciszkanów. Możemy powiedzieć, że ta zabytkowa budowla stanowi siedzibę zakonu franciszkanów. A jest ulokowana w Panewnikach. Został on utworzony w roku 1908. Promuje on nam neoromański styl. Na pewno wiele tutaj należy się pochwał osobie, która była architektem. To przecież ona doprowadziła do wykonania określonego projektu, który następnie został wzięty pod uwagę. Taką osobą, architektem, okazał się Manswetus Fromm. Należy tutaj zauważyć ciekawostkę, że tego projektu nie wykonywali jacyś specjaliście, lecz zakonnicy oraz okoliczni rzemieślnicy. Tak wiec możemy podziwiać piękny zabytek, który został wykonany przez prostych ludzi.