Katowicki Drapacz Chmur

Katowicki Drapacz Chmur

Drapaczem Chmur został nazwany, znajdujący się przy ulicy Żwirki i Wigury, potężny, siedemnastokondygnacyjny budynek. Budowla ma stalową konstrukcję szkieletową i jest przedstawicielem jednego z prądu architektury modernistycznej (funkcjonalizmu) w Polsce. Budowa Drapacza Chmur została rozpoczęta 1929 roku, a po 5 latach nastąpiła jej finalizacja. W momencie zakończenia budowy, wraz z warszawskim budynkiem Prudential, stanowił najwyższe konstrukcje na terenie całego kraju. Drapacz Chmur to budynek mieszkalny. Lokale znajdujące się na jego terenie należą z pewnością do bardzo luksusowych i wytwornych. W okresie międzywojennym mieszkańcami Drapacza Chmur byli pracownicy Urzędu skarbowego, natomiast później zamieszkiwało go wielu artystów, na przykład reżyser Gustaw Holoubek lub znany z wielu powieści pisarz i poeta Kalman Segal. Drapacz Chmur stał się również bohaterem w filmie „Budownictwo żelazno-szkieletowe, jego zasady i zastosowanie”, którego premiera w kinie Rialto w 1931 roku zachwyciła wielu odbiorców.