Infrastruktura sukcesem

Infrastruktura sukcesem

Jadąc do Katowic, stolicy województwa Górny Śląsk, wiele osób czyni to z obawami zwłaszcza przed tym, co może tam zobaczyć. Z jednej strony jest to dość uzasadnione, ponieważ opinia o Katowicach w całej Polsce nie była zbyt przychylna, co przede wszystkim wiązało się z tym, iż miasto to uchodziło za typowy przykład miasta górniczego. Wszechobecny bród oraz szarość mogła się kojarzyć z tym miastem. Mogła, ponieważ teraz Katowice kojarzyć się mogą zupełnie z czymś innym, co utożsamia się z najpiękniejszymi miastami naszego kraju. Nowoczesność, rozwój i kultura, to jedne z tych cech, którymi obecnie wyróżnia się stolica Górnego Śląska. Inwestorzy zagraniczni chętnie lokują swoje pieniądze właśnie w tym mieście. Wiąże się to przede wszystkim ze świetnym położeniem, które wynika z kluczowych dla naszego kraju dróg, a także pobliskiego lotniska, które także bardzo korzystnie wpływa na rozwój gospodarczy tego miasta oraz całego województwa. Infrastruktura w Katowicach ostatnimi laty poprawiła się w dużym stopniu, z czego w głównej mierze zadowoleni są sami mieszkańcy, a także turyści, którzy przybywają do tego miasta.