Górnictwo

Górnictwo

Centrum górnictwa w Polsce to właśnie Katowice. Jeszcze kilkanaście lat temu zdecydowana większość mężczyzn zamieszkujących Katowice i okolice pracowało w kopalniach. A nie jest to wcale łatwa praca. Ślązacy, zwłaszcza ci zamieszkujący Katowice to górnicy z krwi i kości. Bardzo często zawód ten uprawiany był od wielu pokoleń. I pradziadek, dziadek, i ojciec oraz syn byli górnikami. Dochody z górnictwa, z wydobycia węgla stanowiły niemal połowę dochodów miasta. A to bardzo dużo. Nie ma innego takiego miasta, gdzie górnictwo byłoby tak rozwinięte. Dziś wiele kopalni zostało zamkniętych. Miejsca takie nie pozostają jednak bezużyteczne. Przekształcane są na muzea, centra handlowe, tarasy widokowe. Możemy więc pojechać do Katowic i z takich tarasów podziwiać panoramę miasta. A jest ona bardzo ciekawe. Śląsk, w tym i Katowice mają swoją specyfikę. To miasto górnicze, robotnicze.Wydobywa się w nim węgiel. Takie kopalnie sprawiają, że miasto ma swój specyficzny wygląd. Nie wszystkim jednak taki wygląd podoba się.