Drapacz Chmur

Drapacz Chmur

Dobrze jest wiedzieć, co nieco na temat takich najważniejszych zabytków. To przecież do niech będziemy chcieli się wybrać w momencie, gdy znajdziemy się w Katowicach. Warto tutaj, w przypadku województwa śląskiego przygotować sobie odpowiedni plan działania. Na pewno, jeśli już uwzględnimy najważniejsze zabytki, to do nich zaliczać się będzie Drapacz Chmur. Co warto o nim wiedzieć? Jak wskazuje sama nazwa jest to gdzieś dawniej najwyższy budynek w mieście. Jak się on prezentuje? Zawiera on siedemnaście pięter. A jest on ulokowany na ulicy Żwirki i Wigury 15. Co do historii tego zabytku, to warto wskazać, że był on wybudowany w 1934 roku. Wykonawcami projektu architekta Mieczysława Kozłowskiego był Stefan Bryła. Możemy zaznaczyć, że ten budynek stanowił dawniej pewną formę rozwoju państwa polskiego. Ten budynek stanowi także prawie, że najistotniejszy temat filmu Budownictwo żelazno-szkieletowe, jego zasady i zastosowanie. Tak więc warto go poznać. Możemy w pewnym sensie przekonać się, jak wyglądała jego historia.