Budynek Łaźni Miejskiej

Budynek Łaźni Miejskiej

Budynek Łaźni Miejskiej w Katowicach znajduje się przy głównej ulicy Adama Mickiewicza, zaś jego powstanie datuje się na okres 18941895. Budynek został w całości stworzony w stylu elektrycznym, zaś jego pierwszej przebudowy dokonano w latach 19961997. Ważnym wydarzeniem dla budynku było wpisanie go na listę najważniejszych zabytków, co miało miejsce w roku 1987. Z całego kompleksu budynków, jakie mieszczą się na ulicy Mickiewicza najwcześniej powstał budynek łaźni miejskiej, który w całości utrzymany jest w stylu ceglanego historyzmu. Budynek łaźni oddany został do użytku publicznego w 1864. Cechą charakterystyczną zabudowania jest to, ze posiada on neogotycki styl, który w dodatku połączony jest z elementami pierwotnego modernizmu oraz neorenesansu. Koszt budowy łaźni był ogromny, ponieważ wyniósł aż 155 000 niemieckich marek. W późniejszych latach obok łaźni dobudowano basen, którego projektantem był Richard Holtze. Człowiek ten także ufundował budowę basenu. Dziś łaźni już nie ma, zaś w budynku mieści się siedziba Inspektoratu PZU Życie SA.