Browar Mokrskich

Browar Mokrskich

W jednej z dzielnicy Katowic Szopienicach, zobaczyć można realizację projektu Browar Mokrskich. Browar istnieje od 1880 roku, a jego założycielem był Peter Mokrski. Na przełomie wielu lat obiekt przeżywał rozbudowę swoich budynków i rozwój. Przechodził również niejednokrotnie w ręce innego właściciela. Niedługo przed rozpoczęciem II Wojny Światowej, bo w roku 1937, została ogłoszona jego upadłość. Projekt, którego początki realizacji przypadły na lata dziewięćdziesiąte XX wieku, postawił sobie za główny cel odbudowę zniszczonych budynków oraz przystosowanie obiektu, zgodnie z panującymi współcześnie normami prawnymi, do działalności biurowej i magazynowej. Dzisiejszy browar znajduje się pod nazwą Factory Centrum. Jest trzydziestotysięcznometrową siedzibą kilkudziesięciu firm. Teren browaru to także całe mnóstwo przepięknych alejek i uliczek, które służą jako miejsce wielu występów artystycznych a także jako obszar ekspozycji sztuki współczesnej, stanowiąc bardzo ciekawy punkt w Katowicach.