Akademia Muzyczna

Akademia Muzyczna

Najstarszą uczelnią na Śląsku, która umieszczona jest w obrębie miasta Katowice jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. Znajduje się w niej wiele wydziałów i kierunków, jak na przykład: Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Wydział Wokalno –I instrumentalny, a także Dyrygentura oraz Kompozycja i teoria muzyki. Akademia Muzyczna mieści się dziś na terenie czterech budynków, których budowla przypadła na przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku, a to zaś sprawiło, że w całym gmachu króluje styl neogotycki. Niezwykle ważnym wydarzeniem, jakie rozegrało się w historii Akademii Muzycznej, był fakt, iż 11 grudnia w 2008 roku zostało tutaj oddane do użytku publicznego ogromne centrum Nauki i Edukacji Muzyczne o nazwie Symfonia. Akademia Muzyczna została założona w roku 1929, zaś za jej głównego twórcę uznaje się Witolda Friemanna. Uroczyste otwarcie owej szkoły, która doskonale prosperuje do dnia dzisiejszego odbyło się 28 września 1929 roku. Szkołę tę ukończyli najwięksi muzycy tacy jak: Karol Szymanowski, czy Adam Didur.